Download miễn phí theme Flatsome

Tổng hợp các thay đổi và link tải miễn phí các…

Tổng hợp tất cả hướng dẫn của Flatsome

danh sách các hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao để…

Đặt câu hỏi về Flatsome

Giải đáp mọi câu hỏi, vấn đề hoặc thắc mắc của bạn…

Viết thêm code PHP cho theme Flatsome

0

Bạn có 2 cách đơn giản để thực hiện việc này.

Cách 1: Sử dụng Child theme, đây là cách tốt nhất để thêm mã custom PHP của bạn (các đoạn mã nhỏ) hãy thêm chúng vào tệp functions.php của Child theme.

  • flatsome-child
    • functions.php

Chú ý: Trong bất kỳ trường hợp nào bạn cũng không nên thêm mã PHP vào tệp functions.php của chủ đề gốc! Vì nó sẽ bị ghi đè khi bạn cập nhật chủ đề, hãy luôn sử dụng tệp functions.php của Child theme.

Cách 2: sử dụng Plugin

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm code PHP và quản lý chúng bằng plugin, ví dụ: Code Snippets

Leave A Reply

Your email address will not be published.