Download miễn phí theme Flatsome

Tổng hợp các thay đổi và link tải miễn phí các…

Tổng hợp tất cả hướng dẫn của Flatsome

danh sách các hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao để…

Đặt câu hỏi về Flatsome

Giải đáp mọi câu hỏi, vấn đề hoặc thắc mắc của bạn…

Thêm code JavaScript vào Flatsome

0

Vào chức năng Advanced → Global Settings, bạn sẽ tìm thấy hai mục dành để thêm mã JavaScript.

cách theme custom code javascript vào Flatsome

Leave A Reply

Your email address will not be published.