Download miễn phí theme Flatsome

Tổng hợp các thay đổi và link tải miễn phí các…

Tổng hợp tất cả hướng dẫn của Flatsome

danh sách các hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao để…

Đặt câu hỏi về Flatsome

Giải đáp mọi câu hỏi, vấn đề hoặc thắc mắc của bạn…

Cấu hình Server để chạy theme Flatsome

0

Đề xuất

PHP versions

Version
Minimum 5.6
Recommended 7.1 or greater

PHP configuration limits

Setting Value
max_execution_time 180
memory_limit 256M
post_max_size 32M
upload_max_filesize 32M

WordPress memory limit

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );
Giới hạn bộ nhớ của wordpress là khác so với giới hạn bộ nhớ của máy chủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.