Cách xóa Category Title trong WordPress

Trong hầu hết các giao diện đều xuất hiện dòng chữ Category Title ở trang chuyên mục. Khi để như vậy trông thừa thãi và không chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách xóa Category Title trong khi thiết kế website bằng WordPress nhanh chóng.

Sử dụng Filter Hook để xóa Category title

Cách này hết sức đơn giản bạn sẽ mở file functions.php cho đoạn code sau xuống dưới cùng

// Xóa chữ Category

function prefix_category_title( $title ) {
if ( is_category() ) {
$title = single_cat_title( '', false );
}
return $title;
}
add_filter( 'get_the_archive_title', 'prefix_category_title' );

Xóa chữ Category trong theme Flatesome

Trong Theme Flatsome sẽ thực hiện hơi khác một chút đó là bạn sẽ mở lần lượt như sau:

Nhấp vào template-parts => posts => partials => Archive title

xoa-category-title

Xóa đoạn Category Archives đi. Với Tag Archives hay Search Result cũng làm tương tự. Bạn có thể đổi thành chữ khác cũng được.

xoa-category-title-1

Sau khi thực hiện xong bạn cần vào ẩn dành để xem bởi một số trang web sẽ bị lưu Cache.

.