Download miễn phí theme Flatsome

Tổng hợp các thay đổi và link tải miễn phí các…

Tổng hợp tất cả hướng dẫn của Flatsome

danh sách các hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao để…

Đặt câu hỏi về Flatsome

Giải đáp mọi câu hỏi, vấn đề hoặc thắc mắc của bạn…

Cách thêm css tùy chỉnh vào theme Flatsome

0

Nếu bạn muốn thêm vào chủ đề chính thì bạn có 2 lựa chọn để thêm css như sau:

  • Theme Options → Style → Custom CSS
  • Theme Options → Advanced → Custom CSS

Cả hai phần tùy chọn này đều như nhau, hãy chọn phần bạn thích.

Bạn cũng có thể lựa chọn thêm css vào Child theme:

Đơn giản bạn chỉ cần viết code css vào file style.css trong child theme.

Vị trí file Style.css:

  • flatsome-child
    • style.css

Chú ý: Trong bất kỳ trường hợp nào bạn cũng không nên thêm CSS trong tệp style.css của chủ đề gốc! Vì nó sẽ bị ghi đề mỗi khi bạn cập nhật chủ đề do đó hãy luôn sử dụng tệp style.css trong child theme.

Leave A Reply

Your email address will not be published.